Exempelhus

Materialet kan användas sig för alla sorters byggnader från mindre villa till flervåningshus