Det ekonomiska, ekologiska huset

Tekniken - lika enkel som genial

Férohousehuset, som vi bygger åt Dig i Grekland är ett ekonomiskt och ekologiskt  thermohus. Tekniken är lika enkel som genial. Husets stomme byggs upp av prefabricerade block i EPS, som samtidigt utgör gjutform för en kärna av armering och betong. Blocken har den densitet av 25 kg/m3, bredd 350 mm med 150 mm armerad betongkärna C20/25. K-värde=0,17 och ljudisolering till 50 dB.
 

Utsidan kan antingen kläs med  tegel, sten eller puts i ett nätarmerat grundlager samt ytterligare ett infärgat lager. Insidan täcks med gipsskivor eller puts på samtliga väggar utom WC och Badrum som kaklas. Alla material som används är miljövänliga, isolerar mot fukt och såväl värme som kyla. Fördelarna framför andra byggnadsmaterial är dels den korta uppbyggnadstiden och dels de låga framtida energikostnaderna. Tekniken har utvecklats under mer än 40 år i Skandinavien.
 

.