Σε ένα μήνα με το κλειδί στο χέρι για τα 100m2 !!
 
.

4 ημερες για το ραντιε